Útikönyv ÚJ táncosoknak

Ha kezdőként vagy már haladóbb táncosként szeretnél hozzánk csatlakozni, kérjük olvasd el figyelmesen a Sharyam Dance Universe Szabályzatát:

TÁNCÓRÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL/TÁNCISKOLA TAGSÁGI FELTÉTELEI

Tánciskola vezetője: Tóth Tímea (Sharyam)

Tanfolyami órákon való részvétel feltételei

 1. A Sharyam Dance Universe (továbbiakban: SDU) által kiadott HÁZIREND feltétel nélküli elfogadása, amelyet a tanuló a beiratkozással elfogad. A házirend el nem olvasása nem mentesít annak betartása alól!
 2. Az SDU minden tanulója számára kötelező az Iskola által vezetett bármelyik tanfolyam megkezdésekor a Vezető által kiadott beiratkozási lap kitöltése, különös tekintettel a tanuló elérhetőségeire (név, valós, MŰKÖDŐ e-mail cím, telefonszám).
 3. Az SDU csak és kizárólag abban az esetben vállal felelősséget a tanuló felé az információk eljuttatásáért, ha a tanuló biztosítja számára a megfelelő feltételeket (pontos elérhetőségek megadása).
 4. Az órákra próbálj időben érkezni, ezzel megtisztelve társaidat, magadat és a tanfolyam vezetőjét. Amennyiben késel, úgy mielőtt beállsz az órára, mozgasd át magad, melegíts be, hogy elkerüld a sérülésveszélyt.
 5. Próbálj keveset hiányozni, mert a sok hiányzás nem csak neked rossz, hanem kihat a csoportodra is illetve az egész oktatásra. Az oktatónak állandóan ismételnie kell a lemaradások miatt és ezzel akadályozva van a csoport haladása is.
 6. Mobiltelefon használata az órán TILOS! Nem kötelező kikapcsolni vagy lenémítani, de abban az esetben, ha csörög a telefonod, kérünk Téged, hogy a tánctermen kívül folytasd le a beszélgetést, hogy ne zavard a társaidat a tanulásban.
 7. Átöltözés: az órák előtt és után az átöltözésre külön ÖLTÖZŐ biztosítottA táncteremben való öltözésre nincs lehetőség! 
 8. Az SDU nem vállal felelősséget az öltözőben hagyott értéktárgyakért, ruhákért, erre minden tanulónak magának kell figyelnie! Az értéktárgyaidat (pénztárca, iratok) behozhatod az órára, ha nem szeretnéd az öltözőben felügyelet nélkül hagyni.
 9. Aki utoljára távozik az öltözőből saját és társai érdekében zárja kulcsra az öltöző ajtaját!
 10. Lopás vagy annak megkísérlése esetén a rendőrségi feljelentésen kívül a tanulót kizárjuk az iskolából és természetesen értesítünk más iskolákat is, hogy figyeljenek oda az adott tanuló jelentkezése esetén erre.
 11. Öltözék: az órákon cipő nélkül – kivéve hastánc/balett papucs – lehet részt venni. Télen vagy esős időben kérjük, hogy ne gyere be a terembe utcai cipővel.
 12. A táncterembe kizárólag akkor lehet bejönni, ha a tanuló saját órája kezdődik (kivéve a nap első óráját). Amennyiben még másik csoport órája zajlik, addig maradj a tánctermen kívül, ne járkálj be (kivéve az öltözőkulcsért), ne ülj be nézni az órát, mert a terembe ki-bemászkálással zavarod a táncosokat és az oktatót.
 13. A táncteremben szülők és egyéb hozzátartozók nem tartózkodhatnak!
 14. A táncteremben lévő tánceszközök (szárnyak, fátylak, botok…) az SDU tulajdonát képezik, az oktató engedélye nélkül nem vihetőek el a táncteremből.

Az órákon elvárható magatartás

 1. Az órák jó hangulatban zajlanak, de kérünk téged, hogy hangos beszélgetéssel, harsány viselkedéssel ne zavard az oktató és társaid munkáját! Ügyelj arra, hogy a jókedv mellett mindig folyamatos munka folyhasson.
 2. Az oktató felelőssége, hogy a tanuláshoz szükséges légkört, nyugalmat megteremtse a tanulók számára.
 3. Tisztelettel beszélj a társaiddal és az oktatóddal, a hanyag viselkedés nem tolerálható az iskolában!
 4. Amennyiben ezeket az egyszerű magatartási szabályokat nem tudja betartani a tanuló, úgy a tanfolyamon való részvétel megtagadható tőle.

Tandíj fizetése

 1. Az SDU tanulója csak akkor vehet részt az órákon, amennyiben az óra megkezdése előtt rendezte az adott óra tandíját. Késés esetén az óra után közvetlenül fizetendő az óra díja.
 2. A tandíj fizethető alkalmanként vagy különböző bérletkonstrukciókkal, amelyről tájékozódhatsz az "Árak" menüpont alatt.
 3. Amennyiben figyelmetlenségből nem hoztál magaddal pénzt vagy a következő órán tudnád rendezni az óradíjat, ezt az óra elején vagy az adott óra előtt e-mailben jelezd! Ilyenkor a Vezető engedélye szükséges az órán való részvételre. Ebben az esetben a következő órán az elmaradt óradíjat be kell fizetni. Folyamatos óradíj hátralékra lehetőség nincs!
 4. A bérletek (4-8-12 alkalmas) a megkezdéstől számított 5 hétig érvényesek (12 alkalmas bérlet 6 hétig érvényes), ezt a lejárati időt kérjük tartsd szem előtt, mielőtt bérletet veszel! Ha elutazol vagy egyéb, már előre ismert elfoglaltságod lesz, akkor addig inkább óradíjban rendezd a tandíjat. Ha már megvetted a bérleted és idő közben derül ki, hogy kicsúszol az 5 hetes érvényességből és ezt a hiányzás előtt jelezni tudod, akkor lehetőség van 1 hét meghosszabbításra. Utólagos jelzés esetén ezt a lehetőséget nem áll módunkban megadni!
 5. A bérletet átruházni nem lehet, illetőleg két személy nem használhat egy bérletet!
 6. Az órára beülni nézőként nem lehet, vagy ebben az esetben is ki kell fizetni az óradíjat. Kivételt képeznek azok az érdeklődők, akik az iskola leendő tanulói szeretnének lenni, de nekik is inkább ajánlatos egy ingyenes próbaóra.
 7. A tandíj visszafizetésére lehetőség nincs, ha egy hirtelen keletkezett probléma (kórház, hosszabb utazás) miatt abba kell hagynod a táncot, 1 éven belül lejárhatod a még megmaradt alkalmakat.

Csoportok közötti váltás

 1. Az SDU tanulóinak lehetősége van több csoportban fejleszteni tudását, akár különböző szinteken az oktatóval való előzetes egyeztetést követően. A tanuló az érvényes bérletével bármelyik – számára megfelelő – szintű csoport óráját látogathatja.
 2. Az oktató kezdeményezheti egy tehetséges táncos magasabb szintű csoportba sorolását, de amennyiben szükséges, úgy alacsonyabb szintű csoportot is javasolhat egy olyan táncosnak, aki még nem készült fel egy adott csoport szintjére.
 3. A Versenyző csoport órái zártak, ezeken az órákon kizárólag az oktató által hívott tanulók vehetnek részt! A versenyző csoport/csoportok tagjaira vonatkozó előírásokat, tagsági feltételeket a Házirend nem tartalmazza.

Csoportok indulása, összevonása, megszüntetése

 1. Az új csoport, óra elindításához szükséges minimális létszám 10 fő. Amennyiben nincs meg a kellő létszám, úgy a tanfolyamot egy új, későbbi időpont kitűzésével az Iskola megkísérli beindítani.
 2. Egy csoport megszűnése a csoport tagjainak létszámától függ. Amennyiben 1-2 hónapon keresztül a csoport tagjainak száma alacsonyabb, mint 7-10 fő, úgy másik csoporttal való összevonásra vagy a csoport megszüntetésére kerül sor. A csoport érdekében segítség, ha egy tanuló jelzi az oktatónak, hogy az adott csoportot nem látogatja már, így nem számol vele az oktató.
 3. Csoport megszűnése esetén a csoport tagjai átkerülnek másik – hasonló szintű – csoportba. Ennek hiányában átmenetileg magasabb szintű csoportba kerülnek a táncosok ameddig nincs lehetőség egy új csoportot indítani.

Táncórák elmaradása, tájékoztatás

 1. Egy táncóra elmaradásáról az SDU vezetője köteles minden tanulót értesíteni e-mailben vagy sms-ben, aki az adott csoport levelezőlistájában szerepel. Amennyiben valaki – az oktató hibájából – kimaradna a tájékoztatásból, a következő órán ingyenesen vehet részt.
 2. A SDU nem vállal felelősséget azért , ha a tanuló nem megfelelően adta meg az elérhetőségeit, vagy nem olvasott e-mailt/nézett telefont, de az oktató kiértesítette az óra elmaradásáról és ezt utólag bizonyítani tudja.
 3. Azok a tanulók, akik nem tagjai az adott csoportnak, csak kivételesen jönnének oda, azok az óra előtt érdeklődjenek az óra megtartásáról, ellenkező esetben nem lesznek tájékoztatva annak elmaradásáról, változásáról.
 4. Az elmaradt órát az oktató pótolhatja, amennyiben a tanulók igénylik ezt és megfelelő létszámban részt tudnak venni a pótórán (a csoport min. 60%-a illetve min. 6 fő).
 5. Minden olyan változásról, ami a táncórákat érinti (időpont, helyszín…) az SDU Vezetője előzetesen értesíti tanulóit e-mailben.

Fotózás, videófelvétel

 1. A tanár által vezetett órákról, próbákról szigorúan TILOS a képi- és hangfelvétel! Minden felvétel, ami ezekről az órákról készül kizárólag az iskola tulajdonát képezik, az iskola vezetője vagy egy általa megbízott személy készítheti, sem az SDU tanulója, sem az SDU-n kívül álló személy fel nem használhatja közösségi oldalakon, saját honlapon vagy más helyeken a Vezető engedélye nélkül!
 2. Az SDU által szervezett gálák, versenyek, táborok tanórái vagy bármilyen rendezvény képi- és hanganyagai szintén a SDU tulajdonát képezik, ugyanaz vonatkozik rájuk, mint a táncórákra, próbákra.
 3. A videófelvétel és fotózás szabályainak megszegése az iskolából való kizárást vonja maga után! Amennyiben a tanuló ismerősei szegik meg ezeket a szabályokat, szintén a tanuló felel érte kizárással.

Az iskola tanfolyamain leadott anyagok, vágott zenék, egyéb tulajdonok

 1. A tanfolyamokon megtanított minden koreográfia az SDU tulajdona, továbbadni, tovább tanítani, fellépéseken felhasználni csak a Vezető engedélyével lehet a koreográfus nevének megjelölésével.
 2. A koreográfiákról a koreográfus/tanár által készített leírást a tanuló kizárólag saját felhasználásra kapja meg, sokszorosítani, más személyek számára továbbadni TILOS!
 3. A koreográfus által megvágott zenék csak az SDU által szervezett fellépéseken használhatók, egyéb esetben a koreográfus engedélye szükséges hozzá. Továbbadni illetéktelen személyek számára tilos!

Balesetveszély, sérülés, betegség

 1. Az órákon a bemelegítésen való részvétel a táncosok saját egészségének megőrzése és a balesetek elkerülése érdekében ajánlott! Amennyiben nem veszel részt a bemelegítésen, úgy az SDU nem vállal felelősséget a sérülésekért, amiket a bemelegítés elmulasztása végett szereztél.
 2. A teremben ügyelj a biztonságodra:
  1. Ne dőlj a tükörnek, illetve a tükör és az ablakok közelében fokozott figyelemmel táncolj és közlekedj!
  2. A parketta csúszós felülete miatt célszerű olyan zoknit felvenned, ami kevésbé csúszik.
  3. Éles, szúró tárgyat vagy bármit, ami balesetet okozhat ne hozz a terembe!
  4. A táncterem berendezési tárgyait, eszközeit biztonsággal, rendeltetésszerűen használd, ne okozz sérülést se magadnak, se másnak!
  5. Dohányozni kizárólag az épület által kijelölt helyen szabad! A teremben illetve a terem előtt tilos rágyújtani vagy bármilyen tűz okozására alkalmas eszközt használni (gyufa, öngyújtó)!
  6. A szabályok megsértéséből fakadó balesetekért mindenki maga felelős!
 3. Betegség, terhesség:
  1. Betegség esetén kérünk téged, pihend ki magad és csak utána gyere táncolni. Senkinek sem hasznos, ha betegen jössz be az órára: te sem tudsz figyelni és másokat is megfertőzhetsz. Ez esetben az óra megkezdése előtt jelezz e-mailben vagy sms-ben az oktatónak és a bérletedből természetesen ez az alkalom nem fog elveszni.
  2. Bármilyen ismert mozgásszervi probléma esetén a táncóra megkezdése előtt beszélj oktatóddal, hogy elkerüljétek a sérüléseket. Az SDU nem tud felelősséget vállalni azért, ha bármi probléma felmerül az óra közben és előtte nem kapott megfelelő tájékoztatást az iskola tanulójától.
  3. TERHESSÉG esetén szintén jelezz az oktatódnak, hogy táncolás közben el tudjon látni téged megfelelő tanácsokkal a mozdulatok helyes végrehajtásáról, illetve figyelmeztessen, ha valamit nem célszerű csinálnod.
  4. Minden olyan információt, amit az SDU vezetője/oktatója kap a tanulótól betegség, terhesség kapcsán, bizalmasan kezeli!
  5. Rosszullét esetén rögtön jelezz az oktatódnak!
  6. FONTOS: az iskola vezetője/oktatói NEM orvosok, így bármilyen betegségről, terhességről tudomásod van, mindenképpen konzultálj az orvosoddal, mielőtt táncolni kezdesz!

A szabályok betartása illetve betartatása mindenkire kivétel nélkül kötelező!

 

Mentők – 104

Tűzoltók – 105

Rendőrség - 107